Moderni Psykologia – Metodit

MITÄ ON MODERNI PSYKOLOGIA?

Moderni psykologia on miellyttävä ja tehokas lähestymistapa ihmismielen ja käyttäytymisen muuttamiseen. Se koostuu tieteellisesti todistetuista ja käytännöllisistä tekniikoista, joiden avulla nopeat ja kestävät muutokset ovat mahdollisia.

Metodien menestys perustuu siihen, että valmentajamme auttavat asiakasta tekemään muutoksen alitajunnan tasolla. Näin syvälle pinttyneet elämää rajoittavat mallit, toimintatavat ja traumat voidaan puhdistaa ja niiden vaikutus tässä hetkessä elämiseen voidaan muuttaa paremmaksi, tai poistaa kokonaan. Toimimattomat mallit ja niiden taustat ovat harvoin täysin tietoisesti ymmärrettävissä, ja näin ollen niitä on vaikea muuttaa kognitiivisin metodein, kuten keskusteluterapian tai neuvontaterapian avulla.

Kunkin asiakkaan kohdalla käytettävät tekniikat ja työkalut valitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja haluttujen tulosten mukaan. Lähestymistapa on joustava, prosessikeskeinen ja hoidon keskipisteenä on aina ihminen kokonaisuutena, ei hajanaisena osiensa kokoelmana, jossa mieli, keho ja sielu ovat vastakkain aseteltuna.

Hoito on vahvasti ratkaisukeskeinen, ja innostaa henkilöä keskittymään siihen, mitä hän haluaa. Tämä poikkeaa vanhanaikaisesta terapiasta tai valmennuksesta, jossa ruoditaan menneitä ja asiakas saattaa helposti juuttua vanhoihin ongelmiinsa.

Modernin psykologian työkaluilla jokainen ihminen voi keskittyä elämästä selviämisen sijaan elämässä kukoistamiseen. (from surviving to thriving!)

MITÄ ON MIELEN VALMENNUS?

Sana mielen valmentaja (engl. Mind trainer) löytyy lukuisista itsensä kehittämiseen ja henkiseen kasvuun kannustavista kirjoituksista. Buddhistit käyttivät termiä mielen valmennus, kun he puhuivat mielen rauhan löytämiseen vaadittavasta lähestymistavasta. Myös kautta aikojen suurimmat itsensä kehittämisen uranuurtajat, kuten Napoleon Hill ja Emmett Fox viittaavat mielen valmennukseen.

Usein sana ‘terapia’ on liitetty tutkiskeluun, jossa vietetään merkittävä aika etsien vastauksia muistinvaraisesta menneisyydestä. Me uskomme, että valmentamalla mielen keskittymään nykyhetkeen ja siihen, mitä halutaan tulevaisuudessa, on paljon paremmin toimiva menetelmä. Nykyään myös läntisissä maissa laajalle levinnyt joogafilosofia ja Mindfulness-tekniikat tähtäävät samaan.

Mielenvalmennusfilosofia pohjautuu konseptiin, missä ajatukset ovat aina luovia. Menestyksen salaisuus on näin ollen kyky käsitellä ja irrottaa tunneside asioista, joita ei enää haluta ja liittää tunnetila siihen, mitä halutaan. Tämän vuoksi mielen valmennus on toisinaan kuvaavampi nimi muutostyölle, kuin terapia tai ohjelmointi. Sekä NLP että hypnoosi voidaan nähdä mielen valmennuksen osa-alueina, joissa etsitään suorin tapa muuttaa tunnereaktiota, ajatuksia tai käyttäytymistä. Tämä poikkeaa tyypillisestä psykoanalyysistä tai muista ”puhe”terapiamenetelmistä, jotka yleensä ainoastaan auttavat asiakasta löytämään tavan perustella ja ilmaista ongelmansa.

MITÄ ON HYPNOTERAPIA?

Oikein käytettynä hypnoosi on epäilemättä yksi tehokkaimmista muutostyömetodeista kautta aikojen. Se toimii niin terapiassa kuin huippusuorituksiin tähtäävässä valmennuksessa.

Hypnoosi ja hypnoterapia ovat oma psykologian alansa. Monet sen nykymuotoiset tekniikat pohjautuvat menetelmiin, jotka ovat olleet käytössä sivilisaation alusta saakka. Viime vuosikymmeninä hypnoosin toimivuutta on tutkittu tieteellisin menetelmin laajasti, vahvistaen minkä me hypnoterapeutit olemme jo kauan tienneet. Hypnoosi toimii usein myös alueilla, joilla monet muut metodit epäonnistuvat luomaan halutun muutoksen.

Hypnoosi on luonnollinen tila ihmiselle – todellinen lahja meille kaikille elämältä itseltään. Jokainen meistä siirtyy hypnoottiseen tilaan ja sieltä pois useita kertoja päivässä. Osaava hypnoterapeutti voi käyttää tätä tilaa auttaakseen muita ja valjastaakseen omat resurssinsa käyttöönsä niin halutessaan.

Hypnoosi on sekä taiteen- että tieteenlaji. Metodit ja tekniikat on toistettavissa, mutta luodakseen lähes uskomattomia tuloksia, hypnoterapeutin on oltava samalla sekä alansa ammattilainen että empaattinen ja vahvasti läsnä kaikilla hoitokerroilla. Latteilla lupauksilla ja korvaan kalskahtavilla myyntipuheilla, joihin usein törmää nettisivuilla ja koulutusesitteissä, ei ole mitään tekemistä tieteellisen hypnoterapian ja osaavan hypnotistin kanssa.

Sen sijaan kokonaisvaltaisesti suunniteltu, rehellinen ja asiantunteva lähestymistapa takaa asiakastyytyväisyyden ja loppuviimein myös työn tulokset.

MITÄ ON NLP?

Neuro-lingvistinen ohjelmointi (Neuro-linguistic programming) on yksi nykypäivän kehittyneimmistä metodeista ihmisen toiminnan muuttamisessa sekä yksilö- että ryhmätasolla. Sitä on käytetty menestyksekkäästi liiketoiminnassa, koulutuksissa, valmennuksissa ja terapiassa. NLP on tieteen ala, joka on tutkinut todennetuin ja toisinaan ihmeellisin tuloksin, miten mieli toimii.

NLP tarjoaa tehokkaita strategioita ja tekniikoita moniin ongelmiin, kuten pelot, fobiat, syyllisyyden tunne, epämiellyttävät tavat, negatiivinen minä-kuva, huonot kommunikaatiotaidot, itseluottamuksen puute, näin muutamia mainitaksemme.

NLP toimii myös erinomaisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Suurempien tavoitteiden saavuttaminen
  • Itsetunnon parantaminen
  • Parempien ihmissuhteiden luominen (töissä ja kotona)
  • Motivaation hankkiminen
  • Kehon luonnollisen paranemisen nopeuttaminen
  • Myyntipsykologian ymmärtäminen
  • Jne.

NLP on erittäin tehokas menetelmä minkä tahansa erinomaisuuden mallintamiseen ja muutoksen luomiseen. Se pohjautuu ajatukseen, että kaikella käyttäytymisellä on rakenne ja tämän rakenteen voi tunnistaa, oppia ja ottaa käyttöön luodakseen haluttuja tuloksia.

YHTEYSTIEDOT
+358 40 936 2264
Ma-Pe 9-19
La 10-15
Vastuunvapautus​
Modernin Psykologian harjoittajat eivät ole rekisteröityjä psykologeja, eivätkä anna mielenterveyssairauksien diagnooseja. ​ Tulokset, joita mainitaan näillä sivuilla edustavat erinomaisia tuloksia, ja jokainen ei välttämättä sellaisia koe. Sinun tuloksesi riippuvat halukkuudestasi muuttua, hypnoterapian hyötyjen vastaanottokyvystäsi, aiemmista kokemuksistasi ja muista tekijöistä.​